Hukuk Asistan Dava Dosya ve Büro Yönetimi
Hukuk Asistan Dava Dosya ve Büro Yönetimi

Siz Hukas'ı yönetin, Hukas Büronuzu sizin yerinize yönetir.

Profesyonel bir hukuk bürosundaki resmi ve ofis içi tüm yazışmaları, kasaları, para akışını, ara karar, not ve iş akışını, iş arkadaşları arasındaki görev dağılımını, duruşma, ara karar ve parasal trafiğini, her türlü dosya ve dava takibini yapabileceğiniz hukas münhasıran avukatlar için hazırlanmış ve avukatlık büroları ile hukuk ofislerine yönelik hizmet veren son teknoloji ile donatılmış dijital ofis sistemidir.

Avukat Programları - Büro Dava Takip Programları ve Hukuk Asistan
Avukat Programları - Büro Dava Takip Programları ve Hukuk Asistan

Ülkemizde avukatların günümüz koşullarında teknolojiden bağımsız iş takibi yapmaları imkansız hale gelmiştir. Avukatlar çalışma tempolarına bağlı olarak  duruşmalara girme ve takibi, evrak işlemleri, büro yönetimi, müvekkil ve diğer kişi ve şirketler ile ilişkiler, ara kararları yerine getirme gibi çeşitli alanlardaki işlerle de uğraşmak durumunda kalmaktadır. 

Hukas olarak hukuk büroları ve avukatlar için geliştirdiğimiz Hukuk Asistan sayesinde; avukatların iş yükünü azaltmak, düzenli ve sistematik çalışma imkanı sağlama ve zamanı teknolojik gelişmeler paralelinde verimli kullanımını sağlamak temel amacımızdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi İlke Kararları
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi İlke Kararları

İş davalarında Yargıtay’daki farklı dairelerin görüş ayrılıkları çok tartışılan bir konudur. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin kapatılmasıyla birlikte iş davalarında görevli daire olan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin ihtilaflı konularda nasıl karar vereceği tartışma konusuydu.  Dairelerin birleşmesi ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi konuya ilişkin ilke kararları yayınladı.

Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye
Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye

Kiracının, kiralananın tesliminden sonra belirli bir süre içerisinde herhangi bir şart öne sürmeden kiralananı tahliye edeceğine dair yazılı irade beyanına “Tahliye Taahhütnamesi” denir. Tahliye taahhütnamesi ve yazılı tahliye taahhüdü aynı anlama gelmektedir.

Bursa Yeni Adliye Yerleşke Planı
Bursa Yeni Adliye Yerleşke Planı

Bursa Adliyesinin Yeni Hizmet Binasının ve Bölge Adliye Mahkemesinin Yerleşke planı, mahkemeler ve kalemleri 

Asliye Ticaret, İş ve Tüketici Mahkemeleri Yargı Çevrelerine ilişkin HSK Genel Kurul Kararı
Asliye Ticaret, İş ve Tüketici Mahkemeleri Yargı Çevrelerine ilişkin HSK Genel Kurul Kararı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün, 6360 ve 6447 sayılı Kanunlar ile yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması ve daha önce kurulanlarla birlikte büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlemesi nedeniyle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemelerinin yargı alanlarına ilişkin 24/03/2005 tarih, 188 sayılı kararının iş yoğunluğu, coğrafi konum ve ulaşım imkanları dikkate alınarak anılan mevzuat çerçevesinde büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ağır ceza merkezlerinde ve mülhakatında kurulu iş, asliye ticaret ve tüketici mahkemelerinin yargı çevrelerinin gözden geçirilmesine ilişkin 20/03/2014 tarih ve 21646783/668/9791 sayılı yazısı görüşülerek;
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 24/03/2005 tarih, 188 sayılı kararının 11, 12 ve 14 üncü maddelerinde yer alan ilke kararlarına ek olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Avukatların Hukuk Bürolarını Yönetmesi Açısından Hukuk Asistan Programı
Avukatların Hukuk Bürolarını Yönetmesi Açısından Hukuk Asistan Programı

Avukatların mesleki faaliyetleri kapsamında yoğun çalışma tempoları arasında evrak işlemleri, ofis yönetimi, müvekkil, diğer meslektaşları, üçüncü kişiler ile ilişkileri gibi farklı işlerle de uğraşmak zorunda kalmaktadır. Dava sonuçlandıktan sonra belirli bir süre saklamakla yükümlü oldukları dosyalar ve evraklar ile dava süresince kullanılması gereken evraklar; duruşma gün ve saatlerinin takibi, süreli işlerin takibi birçok işlemler vardır.

Hukuk Asistan, münhasıran avukatlar için geliştirilmiş Hukas (Hukuk Asistan) Uygulaması sayesinde avukatların iş yükünü sistematiğe bağlamayı ve azaltmayı referans alarak kullanıcı dosya arayüzle hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.

6098 Türk Borçlar Kanunu
6098 Türk Borçlar Kanunu

Çalışma hayatındaki taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak düzenleyen, her iki tarafın da haklarını belirleyen/sınırlayan kanuna Türk Borçlar Kanunu deniyor. Kısaca alacaklı ve borçlunun birbirlerine olan sorumlulukları yasal düzenleme ve koruma altına alan kanundur.

2022 2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
2022 2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesinde hem yüzdelik dilimi hem de yüzdelik dilime giren oranlar değiştiği gibi avukatlık ücretleri de güncellenmiştir.

Tarifenin tamamına yazımızda ulaşabilirsiniz.

Şirketlerin Ticari İtibarının Dijital Ortamda Hukuken Korunması
Şirketlerin Ticari İtibarının Dijital Ortamda Hukuken Korunması

Ticaret kültürümüzde referanslar bir hayli önem arz etmektedir. Sosyal ağlarda, forumlarda, haber sitelerinde, şikayet sitelerinde, bloglarda paylaşılan herhangi bir kötü içerik, yorum, şikayet, internetin yapısı gereği, giderek yayılmakta ve aradan uzun yıllar geçse de arama motorları sayesinde müşterilerinizin karşısına çıkmaktadır. İşte bu tür olumsuz içeriklerle mücadele günümüzde dijital ticari itibar, elektronik itibar, online itibar, sanal itibar yönetimi olarak adlandırılmaktadır.