Hukas'ta Yeni Dönem: Dava Süreçlerinizi Daha Etkin Yönetin!
Hukas'ta Yeni Dönem: Dava Süreçlerinizi Daha Etkin Yönetin!

Hukas olarak, siz değerli kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunmak için sürekli kendimizi geliştirmeye ve yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, dava süreçlerinizi daha etkin bir şekilde yönetebilmeniz için önemli bir güncelleme gerçekleştirdik.

Uyap Entegrasyonlu Hukuk Programı
Uyap Entegrasyonlu Hukuk Programı

Hukuk sektöründe teknolojinin etkisi giderek artıyor ve bu dönüşümde UYAP entegrasyonlu Hukas programı, büyük bir öneme sahip. UYAP ve Hukas Entegrasyonunun Avantajları: Hukukta Dijital Dönüşüm konusunda öncülük eden Hukas bu entegrasyonun getirdiği avantajları sizler için derledik.

2023 - 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
2023 - 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2023 - 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi , 21 Eylül 2023 gün ve 32316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarife'de ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapıldı. Ceza Yargılamalarında Hükmolunan Beraat ve Katılan Yan Vekâlet Ücretleri CMK Kapsamında Görev Yapan Zorunlu Müdafiler için de uygulanacak. Özel Vekaletnameli avukat ile CMK kapsamında görevlendirilen müdafi arasında yargılama sonucunda hükmolunan ücretler bakımından ayrım ortadan kaldırıldı.

NİSBİ TARİFE’DE BASAMAK MİKTARLARINDA ARTIŞ

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen Üçüncü Kısmı’nda ilk iki basamakta yüzde 100 olmak üzere çeşitli oranlarda artış sağlandı.

Tarife’nin “Amaç ve kapsam” başlıklı maddesine “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz” hükmü eklenmek suretiyle Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin tarifeye girmesi sağlandı.

“Avukatlık ücretinin kapsadığı işler” başlıklı maddesine “Hangi sebeple olursa olsun, temyiz veya istinaf başvurusu üzerine verilen bozma veya kaldırma kararı sonrasında hükmolunan yargı kararlarında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır” hükmü eklendi.

Tarife’nin “Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret” başlıklı maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331. maddesi hükmüne uygun hale getirildi.

Hukuk Asistan ile Hukuk Büronuzu Her Yerde Yönetin!
Hukuk Asistan ile Hukuk Büronuzu Her Yerde Yönetin!

Günümüzde hukuk dünyasında dijital dönüşümün önemi her geçen gün artıyor. Hukuk büroları ve avukatlar, verimliliklerini artırmak ve iş süreçlerini kolaylaştırmak için teknolojiye güveniyorlar. İşte tam da bu noktada, Hukuk Asistan (Hukas) devreye giriyor. Hukas, avukatların ve hukuk bürolarının dosya yönetiminden iş takibine, takvim organizasyonundan muhasebeye kadar birçok önemli işi kolaylıkla halletmelerini sağlayan özel bir uygulamadır.

Avukatlık Mesleğinde Motivasyonun Sürdürülmesi İçin Etkili Stratejiler
Avukatlık Mesleğinde Motivasyonun Sürdürülmesi İçin Etkili Stratejiler

Bu metinde, avukatlık mesleği icra eden kişilerin motivasyonlarını sürdürebilmeleri için bazı stratejilere odaklanılmıştır. Doğru planlama ve zaman yönetimi, sınırların belirlenmesi, kaliteli zaman oluşturma, stres yönetimi ve teknolojik destek gibi faktörler bu stratejiler arasındadır. Bu stratejileri uygulayan avukatlar, işlerini daha etkin bir şekilde yönetebilir ve motivasyonlarını yüksek tutarak tatmin edici bir kariyere sahip olabilirler.

Hukuk Bürosu Nasıl Büyür ve Başarılı Bir Şirkete Dönüşür
Hukuk Bürosu Nasıl Büyür ve Başarılı Bir Şirkete Dönüşür

Avukatlar ve hukuk büroları, hukuki işlerin yoğunluğu nedeniyle yönetim yönünden zorluklarla karşılaşırlar. Bir hukuk bürosunun verimli ve etkili yönetilebilmesi ve neticede de parmakla gösterilen başarılı bir şirkete dönüşebilmesi için güncel ve çağımız teknolojilerini kullanmak zorundadır. Hukuk büroları, yasa gereği işletme olarak değerlendirilmedikleri için gerekli teknoloji ve bilişim altyapısı kurmazlar. Bu nedenle, hukuk bürosunun olması gerektiği gibi başarılı ve verimli büyümesi ve yönetilmesi için gerekenlerin yapılmamaktadır.

Yargı Harçları Tarifesi (2023 yılı)
Yargı Harçları Tarifesi (2023 yılı)

2023 yılına ait yargı harçları tarifesi yayınlandı.

Manevi Tazminat Nedir ve Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir?
Manevi Tazminat Nedir ve Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir?

Türkiye’de ve Dünyadaki tüm hukuk sistemlerinde zarar veren, zararı gidermek ve zarara karşılık doğacak sonuçlara katlanma yükümlülüğü altındadır. İşte bu zararlara karşılık zarar verene karşı ileri sürülen yaptırma “tazminat” adı verilir. Manevi Tazminat ise temelde somut eksilmeleri(bedeni zarar, eşya çalınması, destekten yoksun kalma, mal zararları vb) ve soyut olan zararları ortadan kaldırma veya doğan etkiyi(veya acıyı) azaltma amacı taşımaktadır.

Tehiri İcra Kararı Nasıl Alınır?
Tehiri İcra Kararı Nasıl Alınır?

Tehiri icra, kesinleşmeyen (istinaf ya da temyiz edilen) ilamların icrasının ertelenmesi anlamına gelmektedir. Bunu basitçe şöyle örneklendirmek mümkündür: Bir işçilik alacağına ilişkin dosya yerel mahkemede karara çıktı. Bu dosyanın icraya konu edilmesi için kararın kesinleşmesi gerekmemektedir. Bu durumda kural olarak karar aleyhine sonuçlanan davalının/borçlunun icrayı durdurması mümkün değildir. İşte bu yöntemle birlikte teminat karşılığında kararın icrası dosya kesinleşinceye kadar ertelenmiş olur.

Dava, duruşma, müvekkil ve kasa takip programı ve yazılımı
Dava, duruşma, müvekkil ve kasa takip programı ve yazılımı

Dava dosyalarınızı ve duruşmalarınızı daha pratik yönetmeniz için hukuk büronuzdaki iş süreçlerinizi, dava süreçlerinizi, dava dokümanlarınızı, randevularınızı, duruşmalarınızı, parasal işlemlerinizi, kişi takiplerinizi her yerden, her zaman ve her cihazınızdan yapabilmenizi sağlayan Hukuk Asistan programı avukatlar için hazırlanmış bir avukat ve hukuk programıdır.