Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemesi Kanunu, Ceza Usül Kanunu, İdari Yargı Usulü Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ile diğer birçok mevzuat.

6098 Türk Borçlar Kanunu
6098 Türk Borçlar Kanunu

Çalışma hayatındaki taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak düzenleyen, her iki tarafın da haklarını belirleyen/sınırlayan kanuna Türk Borçlar Kanunu deniyor. Kısaca alacaklı ve borçlunun birbirlerine olan sorumlulukları yasal düzenleme ve koruma altına alan kanundur.