İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde yararlanılan hukuk dalıdır. Borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda alacaklının talebiyle kanunda belirlenen sınırlar içerisinde kamu otoritesi kullanılarak borcun karşılanması sürecini kapsamaktadır.

Tehiri İcra Kararı Nasıl Alınır?
Tehiri İcra Kararı Nasıl Alınır?

Tehiri icra, kesinleşmeyen (istinaf ya da temyiz edilen) ilamların icrasının ertelenmesi anlamına gelmektedir. Bunu basitçe şöyle örneklendirmek mümkündür: Bir işçilik alacağına ilişkin dosya yerel mahkemede karara çıktı. Bu dosyanın icraya konu edilmesi için kararın kesinleşmesi gerekmemektedir. Bu durumda kural olarak karar aleyhine sonuçlanan davalının/borçlunun icrayı durdurması mümkün değildir. İşte bu yöntemle birlikte teminat karşılığında kararın icrası dosya kesinleşinceye kadar ertelenmiş olur.

Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye
Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye

Kiracının, kiralananın tesliminden sonra belirli bir süre içerisinde herhangi bir şart öne sürmeden kiralananı tahliye edeceğine dair yazılı irade beyanına “Tahliye Taahhütnamesi” denir. Tahliye taahhütnamesi ve yazılı tahliye taahhüdü aynı anlama gelmektedir.