Program Özellikleri

Pano, Duruşma ve Not Takibi

 • Bugüne ve yarına ait girilecek duruşma ve yapılacak notlar listesi
 • Son bir haftaya ait girilecek duruşma ve yapılacak not listesi
 • Duruşmalara ait mahkeme, esas numarası ve duruşma detay bilgisi
 • Yetkilendirmeye bağlı duruşma ve not görüntüleme
 • Sisteme işlenmemiş geçmiş tarihli duruşma ve yapılmamış not uyarıları
 • Onaya gönderilen ve onay bekleyen duruşma listesi
 • Duruşmaya atanan avukat ve notlara atanan kullanıcıya göre listeleme
 • Onaya gönderilen ve onay bekleyen duruşma ve notlar listesi

Kişiler ve İletişim

 • Bugüne ve yarına ait girilecek duruşma ve yapılacak notlar listesi
 • Son bir haftaya ait girilecek duruşma ve yapılacak not listesi
 • Duruşmalara ait mahkeme, esas numarası ve duruşma detay bilgisi
 • Yetkilendirmeye bağlı duruşma ve not görüntüleme
 • Sisteme işlenmemiş geçmiş tarihli duruşma ve yapılmamış not uyarıları
 • Onaya gönderilen ve onay bekleyen duruşma listesi
 • Duruşmaya atanan avukat ve notlara atanan kullanıcıya göre listeleme
 • Onaya gönderilen ve onay bekleyen duruşma ve notlar listesi

Dosya ve İçerikleri

 • Davaya dönüşmemiş dosyaların taslak olarak kaydı ve davaya dönüştürülmesi
 • Dosyaları opsiyonel olarak (CMK, Genel, Hukuk, Ceza vs) klasörleme sistemi
 • Dosya çeşidine göre Dosya Türü seçimi
 • Klasörleme sisteminde ayrı Dosya No oluşturma
 • Dosya ile ilgilenecek kullanıcı seçimi
 • Sıfatlarıyla birlikte müvekkil, karşı taraf, avukat, bilirkişi, tanık tanımlama
 • Dava dosyalarında tüm aşamalardaki mahkeme ve esas numaralarını ayrı ayrı işleme
 • Süreçteki tüm duruşmaların mahkeme ve esas numaraları ile kaydı ve gösterimi
 • Kasa, Evrak, Not, Özel Alan, Vekalet Ücreti ve Dosya Durumu tanımlama
 • Dosyaları arşive ekleme özelliği
 • Dosyalara ilişkin belgeleri word, tiff, udf, pdf formatında dosyaya yükleyerek, dökümanlara mobil cihaz, tablet ve bilgisayar ile heryerden erişebilme

Çoklu kasa ve cari hesaplar

 • Kişiye, dosyaya ve ofise ait cari hesap tanımlama
 • Her kasaya ait gelir gider türü belirmele
 • Tüm para birimlerine ait opsiyonel kasa tanımı
 • Sınırsız kasa ve kasa kategorisi tanımlama
 • Son yıla ait ve aylık bazda kasa detayları
 • Kişi ve kişiye bağlı dosyalara ait kasa entegrasyonu

Ajanda ve Etkinlikler

 • Kişiye tanımlı duruşma ve not gösterimi
 • Yapılan/Yapılacak Not ve Duruşmaların belirginliği için farklı renklendirme
 • Aylık Ajanda gösterimi
 • Gösterilen ajandaya ait not ve duruşmaların gün bazlı listelenmesi
 • Tüm duruşmaların ve notların / kullanıcıya tanımlı duruşma ve notların seçenekli gösterimi

Vekalet ve Evrak Yönetimi

 • Büro numarası ile vekalet kaydı
 • Vekaletnamedeki tüm avukat ve müvekkillerin tek ekrandan kaydı
 • Vekaletname yetkilendirme seçimi
 • Süreli vekaletnamelerde bitiş tarihlerini belirleme
 • Noter, yevmiye no ve veriliş tarihi kaydı
 • Vekaletnameleri word, tiff, pdf formatında yükleyerek, vekaletlere mobil cihaz, tablet ve bilgisayar ile heryerden erişebilme

Hatırlatmalar ve Bildirimler

 • Duruşma ve Notların günlük haftalık ve aylık olarak SMS ve E-posta ile otomatik bildirimi
 • Bilgilendirmelerin opsiyonel olarak belirlenmesi
 • Yetkilendirmeye bağlı duruşma ve notları onaya gönderme ve onaylama bildirimleri
 • Ofis ve kişi tanımlı bilgilendirme seçenekleri