Avukat Programları - Büro Dava Takip Programları ve Hukuk Asistan

Avukat Programları - Büro Dava Takip Programları ve Hukuk Asistan

Ülkemizde avukatların günümüz koşullarında teknolojiden bağımsız iş takibi yapmaları imkansız hale gelmiştir. Avukatlar çalışma tempolarına bağlı olarak  duruşmalara girme ve takibi, evrak işlemleri, büro yönetimi, müvekkil ve diğer kişi ve şirketler ile ilişkiler, ara kararları yerine getirme gibi çeşitli alanlardaki işlerle de uğraşmak durumunda kalmaktadır. 

Hukas olarak hukuk büroları ve avukatlar için geliştirdiğimiz Hukuk Asistan sayesinde; avukatların iş yükünü azaltmak, düzenli ve sistematik çalışma imkanı sağlama ve zamanı teknolojik gelişmeler paralelinde verimli kullanımını sağlamak temel amacımızdır.

Hukuk Asistan Avukat Programları Ne İşe Yarar?

Hukas şu özelliklere sahiptir:

 • Avukatlar dosyalarını dijital ortama aktarıp; dosyalarındaki tüm bilgilere her platformda erişebilecek ve bunların takibini kolayca yapıp, süreçleri her yerden yönetebilecektir..
 • Kişilerin (müvekkil, şirket, kurum, karşı taraflar vs) bilgilerini, iletişim süreçleri ile ilgili tüm bilgileri ve dosyalarını, vekalet bilgileri gibi bilgileri hukas'a kaydetmek ve her platformda ulaşmak mümkündür.
 • Duruşma gün ve saatleri, ara karar, kesin süreli işler, istinaf ve temiz ile diğer yapılacak işleri ve yasal sürelerine göre veya süreç odaklı, hukas'a kaydedilebilir, hatırlatma özelliği sayesinde de unutmaya karşı önlem alınmış olur.
 • Tüm vekaletleri ve evrakları sisteme kaydedip her yerden ve her zaman ulaşma imkanı sağlar.

Hukuk Asistan, kağıt israfına son vermeyi ve sistematik çalışmayı amaçlayarak;  ofisteki tüm belgelerin elektronik bir ortamda arşivlenip saklanması ile hem profesyonel bir görünüm kazandıracak hem de zaman ve yer tasarrufu sağlayacaktır. Bu sayede avukatlar bürolarını dijital bir ofise evirmiş olacak; dünyanın her yerinde, internetin çektiği tüm ortamlarda ofislerinin işlerini takip etmeleri mümkün olacaktır. Dosya taşıma zorunlulukları olmadan, dosyadaki tüm bilgilere diledikleri yer ve zamanda hukas sayesinden ulaşabilirler.

Tüm bu hizmetler sizlerin ve çalışma arkadaşlarınızın işlerini kolaylaştıracak; hukasın kazandırdığı teknolojik imkanlar sayesinde çağa ayak uydurabilen, dünyaya entegre hale gelerek ayrıca müvekkillerinizin memnuniyeti kazanmanızı sağlayacaktır. Müvekkillerinize e-posta ve sms servisleri sayesinde hukas üzerinden sms ve e-posta gönderebileceksiniz.

İşlemi bitmiş olan davalarınıza da süreçleri sağlıklı işleyerek ve tüm verileri girerek arşivleyebilir, ömür boyu arşivinizi saklayabilirsiniz.

Duruşmalarınızı günlük, haftalık veya sizin belirlediğiniz kriterlerde süzüp, hatırlatma servisi ile her sabah SMS veya E-posta olarak duruşmalarınızın tarih ve saatini ve Mahkemesini hatırlatacak olan bilgilendirme servisi de hukas'ta hizmetinizdedir.

 

Hukuk Asistan Büro Dava Takip Programı Avantajları

Hukuk Asistan, hukas uygulaması ile avukatlık ve hukuk büroları için sayısız avantaj sağlamaktadır.

Pano, Duruşma ve Not Takibi

 • Bugüne ve yarına ait girilecek duruşma ve yapılacak notlar listesini tutar.
 • Son bir haftaya ait girilecek duruşma ve yapılacak not listesini tutar.
 • Duruşmalara ait mahkeme, esas numarası ve duruşma detay bilgisini sunar.
 • Yetkilendirmeye bağlı duruşma ve not görüntüleme şeklinde rol tanımlaması ile çalışır.
 • Sisteme işlenmemiş geçmiş tarihli duruşma ve yapılmamış not uyarılarını gösterir.
 • Onaya gönderilen ve onay bekleyen duruşma listesini gösterir.
 • Duruşmaya atanan avukat ve notlara atanan kullanıcıya göre listeleme özeliği ile çalışır.
 • Onaya gönderilen ve onay bekleyen duruşma ve notlar listesini gösterir
 • Günlük, haftalık ve aylık hatırlatma özelliği (Pano, SMS, E-posta) sayesinde de unutmaya karşı önlem alınmış olur.

Kişiler ve İletişim

 • Farklı sıfatlardaki kişilerin tamamına tek ekran üzerinden ulaşım imkanı sağlamaktadır.
 • Avukat, Bilirkişi, Müvekkil, Karşı Taraf, Kullanıcı, Arabulucu ve diğer ofisinizdeki iletişim halinde olacağınız tüm kişileri kendi sıfatları ile kaydedebilme özelliğini sunmaktadır.
 • Kişilerin cari hesaplarını dosyaları ile entegre şekilde ve bağımsız şekilde tutmak imkanı ile kişiye birden fazla kasa tanımlama özelliği sunmaktadır.
 • Kişilere ait dosyaların tamamını tek ekranda görme özelliği sunmaktadır.
 • Kişilere ait iş emirleri ile notların, evrakların ve diğer özel alanları tamamını tek ekranda görme özelliği sunmaktadır.
 • Kişilere tek tıkla sms gönderme, e-posta gönderme ve tanımlı adrese navigasyon özelliği ile ulaşma özelliği sunmaktadır.
 • Kişilere ait telefon numarasına tek tıkla kendi operatörünüz üzerinden arama özelliği sunmaktadır.
 • Kişilere şahıs/şirket ayrımı dışında birden fazla sıfat verme özelliği sunmaktadır.

Dosya ve İçerikleri

 • Davaya dönüşmemiş dosyaların taslak olarak kaydı ve süreçte tek tıkla dava katına dönüştürülmesi özelliğini sunmaktadır.
 • Dosyaları opsiyonel olarak (CMK, Genel, Hukuk, Ceza vs) klasörleme sistemi ile çalışmaktadır.
 • Dosya çeşidine göre Dosya Türü seçimi özelliğini sunmaktadır.
 • Klasörleme sisteminde her bir klasör için ayrı Dosya No oluşturma özelliği sunmaktadır.
 • Dosya ile ilgilenecek kullanıcı seçimi özelliğini barındırmaktadır.
 • Sıfatlarıyla birlikte müvekkil, karşı taraf, avukat, bilirkişi, tanık tanımlama özelliği sunmaktadır.
 • Dava dosyalarında tüm aşamalardaki mahkeme ve esas numaralarını aynı dosya kartında (Yerel, İstinaf, Temyiz, AYM, AİHM dahil) ayrı ayrı işleme özelliği sunmaktadır.
 • Süreçteki tüm duruşmaların mahkeme ve esas numaraları ile kaydı ve gösterimi özelliği sunmaktadır.
 • Kasa, Evrak, Not, Özel Alan, Vekalet Ücreti ve Dosya Durumu tanımlama özelliği sunmaktadır.
 • Dosyaları arşive ekleme özelliğini sunmaktadır.
 • Dosyalara ilişkin belgeleri word, tiff, udf, pdf formatında dosyaya yükleyerek, dökümanlara mobil cihaz, tablet ve bilgisayar ile heryerden erişebilme özelliği sunmaktadır.

Çoklu kasa ve cari hesaplar

 • Kişiye, dosyaya ve ofise ait cari hesap tanımlama özelliği sunmaktadır.
 • Her kasaya ait gelir gider türü belirmele özelliği sunmaktadır.
 • Tüm para birimlerine ait opsiyonel kasa tanımı özelliği sunmaktadır.
 • Sınırsız kasa ve kasa kategorisi tanımlama özelliği sunmaktadır.
 • Son yıla ait ve aylık bazda kasa detayları özelliği sunmaktadır.
 • Kişi ve kişiye bağlı dosyalara ait kasa entegrasyonu özelliği bulunmaktadır.

Ajanda ve Etkinlikler

 • Kişiye tanımlı duruşma ve not gösterimi özelliği bulunmaktadır.
 • Yapılan/Yapılacak Not ve Duruşmaların belirginliği için farklı renklendirme özelliği bulunmaktadır.
 • Aylık Ajanda gösterimi özelliği bulunmaktadır.
 • Gösterilen ajandaya ait not ve duruşmaların gün bazlı listelenmesi özelliği bulunmaktadır.
 • Tüm duruşmaların ve notların / kullanıcıya tanımlı duruşma ve notların seçenekli gösterimi özelliği bulunmaktadır.

Vekalet ve Evrak Yönetimi

 • Büro numarası ile vekalet kaydı özelliği bulunmaktadır.
 • Vekaletnamedeki tüm avukat ve müvekkillerin tek ekrandan kaydı ve gösterimi özelliği bulunmaktadır.
 • Vekaletname yetkilendirme seçimi özelliği bulunmaktadır.
 • Süreli vekaletnamelerde bitiş tarihlerini belirleme özelliği bulunmaktadır.
 • Noter, yevmiye no ve veriliş tarihi kaydı özelliği bulunmaktadır.
 • Vekaletnameleri word, tiff, pdf formatında yükleyerek, vekaletlere mobil cihaz, tablet ve bilgisayar ile heryerden erişebilme özelliği bulunmaktadır.

Hatırlatmalar ve Bildirimler

 • Duruşma ve Notların günlük haftalık ve aylık olarak SMS ve E-posta ile otomatik bildirimi özelliği bulunmaktadır.
 • Bilgilendirmelerin opsiyonel olarak belirlenmesi özelliği bulunmaktadır.
 • Yetkilendirmeye bağlı duruşma ve notları onaya gönderme ve onaylama bildirimleri özelliği bulunmaktadır.
 • Ofis ve kişi tanımlı bilgilendirme seçenekleri bulunmaktadır.

Hukas'ın Diğer Avantajları

Hukas, yukarıda belirtilen modüller ve opsiyonel kullanım sayesinde kullanıcı dostu arayüzü ile birçok kolaylıklar sağlamaktadır. Bu avantajlarından bazıları şöyledir:

 • Büronuzdaki işlerin tüm bilgi ve belgelerini detaylarıyla kaydedip, internetin olduğu her platformdan takip etmek mümkündür. Böylece istenilen bilgilere düzenli arşivleme ve kolay erişim imkanı olacaktır.
 • Saklanması gereken belgeler elektronik ortamda saklanmış olacağı için; fiziki saklamaya göre çok daha güvenli olacak, belgelerinizin kaybolma veya yok olma riski ortadan kalkacaktır..
 • Hukuk Asistan sizi planlı ve düzenli çalışmaya zorlayacak, tüm davalarınızı, işlerinizi ve hukuki süreçlerinizi kendinizin belirlediği mecrada ve sistematik bir şekilde yürütme imkanına sahip olacaksınız.
 • Hukas'ta bulunan hatırlatma özelliği ile duruşmaları ve yasal süreleri kaçırma riski ortadan kalkacaktır.
 • Kişi bilgilerini (adı-soyadı, tipi, vekâleti, adresi, telefonu, e-postası, kasaları, davaları, notları, evrakları, özel alanları ile) kolayca sisteme kaydetmek mümkündür. Dava açılırken ya da Hukas'a kayıtlı işleriniz ile ilgili başka bir işlem yapılırken ofis dışında dahi olsanız bu bilgilere erişmeniz size büyük avantaj sağlayacaktır.
 • Excel ve diğer programlar üzerinden dava listelerinizi tutmanız, excel avukat kasa kaydı tutmanız tarihe karışacak; oldukça işlevsel ve çoklu özelliği ile büronuza ait avukatlara özel geliştirilmiş kasa uygulamasını kullanmanın rahatlığını yaşayacaksınız.
 • Büronuzda açtığınız davalar ve yaptığınız tüm hukuki işlemler nedeniyle müvekkillerinizden veya diğer kişilerden almanız gereken avans, masraf, vekalet ücreti ve diğer ücretleriniz programa kayıtlı olacağından maddi anlamda kaybın da önüne geçmiş olacaksınız.

 

Hukas'a Nasıl Sahip Olabilirim?

Hukuk Asistan hukas programı gerek kullanıcı dostu arayüzü, gerek esnekliği ve opsiyonelliği ve gerekse yazılı süreci boyunca aktif görev yapan avukatların sürece bizzat dahil olması ve talepleri dikkate alınarak hazırlanması nedeniyle Türkiye'nin en iyi programları arasında yer almaktadır. Hem hesaplı, hem güvenli hem de teknolojik gelişmelere açık, kullanım kolaylığı ile birlikte her ayrıntısı düşünülerek hizmete sunulmuş bir programdır.

Hukas'ı kullanmaya başlayan avukatların söylediği ilk olumlu cümle iş yükünüzde ciddi bir azalma meydana geldiği yönündedir. Örneğin; Duruşmaya girerken yanınızda dosya taşımanıza veya ajanda tutmanıza gerek kalmayacaktır. Dosyalarınıza hukas  aracılığıyla dilediğiniz zamanda dilediğiniz yerden  kolayca ulaşabilecek, dosyanızı, ara kararları, duruşmaları, kasa durumunu, evrakları ve notları rahatlıkla görebileceksiniz

Hukas hakkında bilgi sahibi olmak için web sitemiz üzerinden bize ulaşabilir, dilerseniz ücretsiz demo sürümü ile programı görebilir ve en uygun fiyatlar ile satın alabilirsiniz.

Önceki Blog Şirketlerin Ticari İtibarının Dijital Ortamda Hukuken Korunması
Sonraki Blog Hukuk Asistan Dava Dosya ve Büro Yönetimi