Asliye Ticaret, İş ve Tüketici Mahkemeleri Yargı Çevrelerine ilişkin HSK Genel Kurul Kararı

Asliye Ticaret, İş ve Tüketici Mahkemeleri Yargı Çevrelerine ilişkin HSK Genel Kurul Kararı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI

Tarihi : 26/03/2014
Numarası : 141

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün, 6360 ve 6447 sayılı Kanunlar ile yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması ve daha önce kurulanlarla birlikte büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlemesi nedeniyle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemelerinin yargı alanlarına ilişkin 24/03/2005 tarih, 188 sayılı kararının iş yoğunluğu, coğrafi konum ve ulaşım imkanları dikkate alınarak anılan mevzuat çerçevesinde büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ağır ceza merkezlerinde ve mülhakatında kurulu iş, asliye ticaret ve tüketici mahkemelerinin yargı çevrelerinin gözden geçirilmesine ilişkin 20/03/2014 tarih ve 21646783/668/9791 sayılı yazısı görüşülerek;
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 24/03/2005 tarih, 188 sayılı kararının 11, 12 ve 14 üncü maddelerinde yer alan ilke kararlarına ek olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.


Asliye Ticaret Mahkemelerine ilişkin olarak;
6360 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinin (2) fıkrasında adı geçen büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak genişletilmiş ise de, mevcut düzenleme nedeniyle müstakil ticaret mahkemesi bulunan (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun) büyükşehir belediyeleri sınırına yeni giren ilçeler dâhil edilmeksizin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 24/03/2005 tarih, 188 sayılı kararının 11/I-B-a maddesinin uygulanmasına devam edilmesine,
(Bu kapsamda 6360 sayılı Kanun öncesi durum konurarak; Adana ticaret mahkemesinin Adana merkez ve Karaisalı, Ankara ticaret mahkemesinin Ankara merkez, Akyurt, Bala, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı ve Kalecik, Sincan ticaret mahkemesinin Sincan merkez ve Kazan, Antalya ticaret mahkemesinin Antalya merkez, Bursa ticaret mahkemesinin Bursa merkez, Gemlik ve Mudanya, Eskişehir ticaret mahkemesinin Eskişehir merkez, Gaziantep ticaret mahkemesinin Gaziantep merkez, İzmir ticaret mahkemesinin İzmir merkez, Kemalpaşa, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla, Karşıyaka ticaret mahkemesinin Karşıyaka merkez, Aliağa, Foça ve Menemen, Kayseri ticaret mahkemesinin Kayseri merkez, Konya ticaret mahkemesinin Konya merkez, Mersin ticaret mahkemesinin Mersin merkez ve Samsun ticaret mahkemesinin Samsun merkez ilçelerindeki görev alanına giren iş ve davalara bakmasına devam etmesine,

Sayılan yerlere bağlı diğer ilçeler yönünden ise ticaret mahkemelerinin görev alanına giren iş ve davalara, o yer asliye hukuk mahkemelerince eşit olarak bakılmasına devam edilmesine) 6360 sayılı Kanunla yeni kurulan ve müstakil ticaret mahkemeleri bulunan (Denizli, Trabzon) büyükşehir belediyeleri yönünden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 24/03/2005 tarih, 188 sayılı kararının 11/I-B-a maddesi uygulanmaksızın 11/I-B-b bendinin uygulanmasına devam edilmesine,
(Bu kapsamda 6360 sayılı Kanun öncesi durum konurarak; Denizli ticaret mahkemesinin Denizli merkez, Trabzon ticaret mahkemesinin Trabzon merkez ilçelerindeki görev alanına giren iş ve davalara bakmasına devam etmesine,
Sayılan yerlere bağlı diğer ilçeler ile müstakil ticaret mahkemesi bulunmayan büyükşehirler (Aydın, Balıkesir, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van) ve ilçeleri yönünden ise ticaret mahkemelerinin görev alanına giren iş ve davalara, o yer asliye hukuk mahkemelerince eşit olarak bakılmasına devam edilmesine)


İş Mahkemelerine ilişkin olarak;
6360 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinin (2) fıkrasında adı geçen büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak genişletilmiş ise de, mevcut düzenleme nedeniyle müstakil iş mahkemesi bulunan büyükşehir belediyeleri sınırına yeni giren ilçeler dâhil edilmeksizin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 24/03/2005 tarih, 188 sayılı kararının 12/I-a maddesinin uygulanmasına devam edilmesine,

Önceki Blog Avukatların Hukuk Bürolarını Yönetmesi Açısından Hukuk Asistan Programı
Sonraki Blog Bursa Yeni Adliye Yerleşke Planı