Güncel ve program versiyonları ile ilgili duyurular

Hukas'ta Yeni Dönem: Dava Süreçlerinizi Daha Etkin Yönetin!
Hukas'ta Yeni Dönem: Dava Süreçlerinizi Daha Etkin Yönetin!

Hukas olarak, siz değerli kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunmak için sürekli kendimizi geliştirmeye ve yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, dava süreçlerinizi daha etkin bir şekilde yönetebilmeniz için önemli bir güncelleme gerçekleştirdik.

Uyap Entegrasyonlu Hukuk Programı
Uyap Entegrasyonlu Hukuk Programı

Hukuk sektöründe teknolojinin etkisi giderek artıyor ve bu dönüşümde UYAP entegrasyonlu Hukas programı, büyük bir öneme sahip. UYAP ve Hukas Entegrasyonunun Avantajları: Hukukta Dijital Dönüşüm konusunda öncülük eden Hukas bu entegrasyonun getirdiği avantajları sizler için derledik.

2023 - 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
2023 - 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2023 - 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi , 21 Eylül 2023 gün ve 32316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarife'de ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapıldı. Ceza Yargılamalarında Hükmolunan Beraat ve Katılan Yan Vekâlet Ücretleri CMK Kapsamında Görev Yapan Zorunlu Müdafiler için de uygulanacak. Özel Vekaletnameli avukat ile CMK kapsamında görevlendirilen müdafi arasında yargılama sonucunda hükmolunan ücretler bakımından ayrım ortadan kaldırıldı.

NİSBİ TARİFE’DE BASAMAK MİKTARLARINDA ARTIŞ

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen Üçüncü Kısmı’nda ilk iki basamakta yüzde 100 olmak üzere çeşitli oranlarda artış sağlandı.

Tarife’nin “Amaç ve kapsam” başlıklı maddesine “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz” hükmü eklenmek suretiyle Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin tarifeye girmesi sağlandı.

“Avukatlık ücretinin kapsadığı işler” başlıklı maddesine “Hangi sebeple olursa olsun, temyiz veya istinaf başvurusu üzerine verilen bozma veya kaldırma kararı sonrasında hükmolunan yargı kararlarında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır” hükmü eklendi.

Tarife’nin “Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret” başlıklı maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331. maddesi hükmüne uygun hale getirildi.

Hukuk Asistan ile Hukuk Büronuzu Her Yerde Yönetin!
Hukuk Asistan ile Hukuk Büronuzu Her Yerde Yönetin!

Günümüzde hukuk dünyasında dijital dönüşümün önemi her geçen gün artıyor. Hukuk büroları ve avukatlar, verimliliklerini artırmak ve iş süreçlerini kolaylaştırmak için teknolojiye güveniyorlar. İşte tam da bu noktada, Hukuk Asistan (Hukas) devreye giriyor. Hukas, avukatların ve hukuk bürolarının dosya yönetiminden iş takibine, takvim organizasyonundan muhasebeye kadar birçok önemli işi kolaylıkla halletmelerini sağlayan özel bir uygulamadır.

Avukatlık Mesleğinde Motivasyonun Sürdürülmesi İçin Etkili Stratejiler
Avukatlık Mesleğinde Motivasyonun Sürdürülmesi İçin Etkili Stratejiler

Bu metinde, avukatlık mesleği icra eden kişilerin motivasyonlarını sürdürebilmeleri için bazı stratejilere odaklanılmıştır. Doğru planlama ve zaman yönetimi, sınırların belirlenmesi, kaliteli zaman oluşturma, stres yönetimi ve teknolojik destek gibi faktörler bu stratejiler arasındadır. Bu stratejileri uygulayan avukatlar, işlerini daha etkin bir şekilde yönetebilir ve motivasyonlarını yüksek tutarak tatmin edici bir kariyere sahip olabilirler.

Hukuk Bürosu Nasıl Büyür ve Başarılı Bir Şirkete Dönüşür
Hukuk Bürosu Nasıl Büyür ve Başarılı Bir Şirkete Dönüşür

Avukatlar ve hukuk büroları, hukuki işlerin yoğunluğu nedeniyle yönetim yönünden zorluklarla karşılaşırlar. Bir hukuk bürosunun verimli ve etkili yönetilebilmesi ve neticede de parmakla gösterilen başarılı bir şirkete dönüşebilmesi için güncel ve çağımız teknolojilerini kullanmak zorundadır. Hukuk büroları, yasa gereği işletme olarak değerlendirilmedikleri için gerekli teknoloji ve bilişim altyapısı kurmazlar. Bu nedenle, hukuk bürosunun olması gerektiği gibi başarılı ve verimli büyümesi ve yönetilmesi için gerekenlerin yapılmamaktadır.

Yargı Harçları Tarifesi (2023 yılı)
Yargı Harçları Tarifesi (2023 yılı)

2023 yılına ait yargı harçları tarifesi yayınlandı.

Bursa Yeni Adliye Yerleşke Planı
Bursa Yeni Adliye Yerleşke Planı

Bursa Adliyesinin Yeni Hizmet Binasının ve Bölge Adliye Mahkemesinin Yerleşke planı, mahkemeler ve kalemleri 

Asliye Ticaret, İş ve Tüketici Mahkemeleri Yargı Çevrelerine ilişkin HSK Genel Kurul Kararı
Asliye Ticaret, İş ve Tüketici Mahkemeleri Yargı Çevrelerine ilişkin HSK Genel Kurul Kararı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün, 6360 ve 6447 sayılı Kanunlar ile yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması ve daha önce kurulanlarla birlikte büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlemesi nedeniyle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemelerinin yargı alanlarına ilişkin 24/03/2005 tarih, 188 sayılı kararının iş yoğunluğu, coğrafi konum ve ulaşım imkanları dikkate alınarak anılan mevzuat çerçevesinde büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ağır ceza merkezlerinde ve mülhakatında kurulu iş, asliye ticaret ve tüketici mahkemelerinin yargı çevrelerinin gözden geçirilmesine ilişkin 20/03/2014 tarih ve 21646783/668/9791 sayılı yazısı görüşülerek;
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 24/03/2005 tarih, 188 sayılı kararının 11, 12 ve 14 üncü maddelerinde yer alan ilke kararlarına ek olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Avukatların Hukuk Bürolarını Yönetmesi Açısından Hukuk Asistan Programı
Avukatların Hukuk Bürolarını Yönetmesi Açısından Hukuk Asistan Programı

Avukatların mesleki faaliyetleri kapsamında yoğun çalışma tempoları arasında evrak işlemleri, ofis yönetimi, müvekkil, diğer meslektaşları, üçüncü kişiler ile ilişkileri gibi farklı işlerle de uğraşmak zorunda kalmaktadır. Dava sonuçlandıktan sonra belirli bir süre saklamakla yükümlü oldukları dosyalar ve evraklar ile dava süresince kullanılması gereken evraklar; duruşma gün ve saatlerinin takibi, süreli işlerin takibi birçok işlemler vardır.

Hukuk Asistan, münhasıran avukatlar için geliştirilmiş Hukas (Hukuk Asistan) Uygulaması sayesinde avukatların iş yükünü sistematiğe bağlamayı ve azaltmayı referans alarak kullanıcı dosya arayüzle hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.